Myoser og spændinger

En “myose” er en hyppigt anvendt betegnelse for et ømt og ofte stramt / hårdt punkt i en muskel. Mange har oplevet ømme og spændte muskler f.eks. i nakke- skulderområdet.

Myoser kan give anledning til smerter både lokalt men også i et nærtliggende område; myosen kaldes så et “triggerpunkt“. F.eks. kan triggerpunkter i nakken give anledning til hovedpine – og triggerpunkter bag på skulderbladet kan give fornemmelser af smerter i selve skulderen.

Ved palpation (beføling med hænderne) mærkes myosen som et hårdt punkt eller en stram streng i forhold til den øvrige del af musklen. En myose er sandsynligvis en del af en muskel (nogle fibre), som af bestemte årsager “spænder” mere end resten af musklen. Der kan være være tegn på en mindre inflammation (irritation). Hvis tilstanden har stået på længe, kan bindevævet evt. blive stramt og uelastisk.

Hvordan opstår myoser og triggerpunkter?

En hyppig årsag er sandsynligvis ensidigt gentaget arbejde – specielt hvor musklen arbejder i forkortet tilstand over længere tid. Som eksempel kan nævnes skulderen, der er løftet op mod øret. Dette kan medføre en lokal overbelastning i en muskel eller sene. Muskelspændinger kan endvidere skyldes psykisk stress etc. Desuden kan f.eks. ledproblemer og “hold i ryggen” give lignende spændinger og ømhed i muskler.

Hvordan forebygger og slipper jeg af med myoser?

Nogle af de bedste midler mod myoser er:

  • Udspænding af de ømme muskler
  • Undgå arbejde og stillinger, hvor musklerne over længere tid arbejder i forkortet tilstand
  • Regelmæssig styrke- og udholdenhedstræning (forebygger overbelastning)
  • Evt. sundhedsfaglig undersøgelse, behandling (såsom manuelle teknikker m.m.) og vejledning